Säkerhet och skyddsutrustning

I alla biltävlingar, oavsett sort ställs dock säkerheten mycket högt. Under utställningar ställs det till exempel vissa krav på lokalerna om tävlingen sker inomhus. Då kan det också finnas krav på hur mycket bränsle som får finnas i bilen, att batteriet ska var urkopplat och mycket annat. Ofta finns det också regler för hur stora avståndet måste vara mellan varje bil. Detta har att göra med brandsäkerhet.

I andra bilsporter förekommer ofta höga hastigheter. Med tanke på detta är förarna ofta beroende av många olika typer av säkerhetsanordningar i bilen. Ofta har bilsporterna inte bara gått före i den tekniska utvecklingen i bilarna och motorerna utan de har allt som oftast också legat långt framme när det gäller att skapa bra säkerhetsutrustning för alla deltagare i tävlingarna.

I nästan varje bilsport förekommer det regler för hur bilen ska vara uppbyggd samt vilka krav den ska uppfylla för att man ska få delta med den i loppet. Bilen ska både vara trygg för föraren men också för motståndare. Lösa och vassa delar är därför ofta helt förbjudna i de allra flesta biltävlingar.

När det gäller bilförarens utrustning kan den variera lite. Ofta består den av handskar, overall och balaklava eller så kallad skyddsluva. Alla dessa plagg är ofta av flamsäkert material, eller behandlade med flamskyddsmedel. Till förarens utrustning hör allt som oftast också särskilda skor som är av kraftigare material och som dessutom i de allra flesta fall har stålhätta. I vissa sporter finns det också krav på att förare och passagerare ska bära en stödkrage för nacken, samt en hjälm som ska vara godkänd för att användas just under en tävling.

Det är viktigt att alltid se över sin utrustning innan man tränar och tävlar eftersom att felaktig sådan kan sluta med att förare eller passagerare skadas allvarligt eller till och med avlider.