Rally och rallycross

En tävling som det skrivs mycket om i tidningar med mera kallas rally. Detta är en tävling där flera personbilar kör en relativt lång sträcka och rallyt kan ofta pågå under flera dagar. De bilar som används i tävlingen är alla registrerade som så kallade standardbilar. De körs dock i olika klasser beroende på hur de är trimmade. Ofta körs rally på vägar som kallas specialsträckor. Det betyder att vägarna är avstängda för annan trafik. Det gäller för de tävlande att ta sig från starten till målet på så kort tid som möjligt. Mellan dessa specialsträckor kör man dock olika transportsträckor och på dessa gäller de vanliga trafikreglerna. Denna gren skiljer sig en del från biltävlingar som sker på en bana eftersom det förutom en förare också finns med en kartläsare i bilen under rallytävlingen.

En annan tävling är rallycross. Denna variant körs dock på slutna banor med asfalts- eller grusunderlag. Detta är en hastighetstävling där bilarna har specialutrustats på olika sätt. I denna tävling är banan ungefär 1 000 meter lång och i varje tävling kör man ett eller flera heat där flera bilar ingår. Ofta kan en tävling bestå av flera heat där man sedan räknar samman alla de uppnådda resultaten efter de olika försöksheaten med finaler och utslagning.