Laga stenskott direkt

När man har en bil kan man snart bli varse om problemet stenskott. Dessa orsakas av att stenar från ett annat fordon stänker upp och skadar rutor eller lack på en annan bil. Ett stenskott i en ruta kan man inte laga själv utan detta måste åtgärdas av proffs.

Om stenen träffat lacken kan man ofta ordna saken själv med hjälp av två grundregler. Dessa regler är att området ska vara helt utan rost och dessutom noggrant rengjort. Man måste inför lagningen se till att man petar bort all lös lack, och att eventuell rost slipas bort. Reparationen kommer annars att bli ful, eller helt enkelt inte hålla.

Om man har lite tur kan man ha fått ett stenskott som inte gått igenom bilens grundlack. Om bilen har kompositmaterial eller plast i fronten kan stenen också ha tagit i detta. Då tar man bara bort eventuell lös lack och sedan rengör man området med en bra avfettning som inte lämnar en fet hinna. Om hålet är litet kan man enkelt fylla det med lite färg på en tandpetare eller tändsticka. Gäller det en större skada får man ta till en pensel.