Hur miljövänlig är en elbil som går på kolkraftsproducerad el?

Elbilen har framtiden för sig och räckvidden blir allt bättre för den. En elbil släpper förstås ut mindre koldioxid direkt från själva bilen än en bil som drivs med bensin och släpper inte ut giftiga avgaser. Men om elen som driver bilen har genererats av förbränning av kol i kolkraftverk, hur blir det då? Är elbilen fortfarande miljövänlig om själva elen härstammar från kolkraftverk?

Frågan är inte så aktuell i Sverige kanske. I Sverige är ungefär hälften av elen från vattenkraft och hälften från kärnkraft. Även om kärnkraften har stora och speciella risker så är den förhållandevis ren vad gäller koldioxidutsläpp.

I ett land som Kina däremot är kolkraftverk fortfarande en realitet och något som man använder för att producera en ganska stor andel av landets el.

Enligt en studie som Bloomberg , ett företag som sysslar med ekonomisk analys, har gjort är svaret på frågan om huruvida elbilen blir miljövänlig även med kolkraft faktiskt ja. Även om elen har producerats till en större del i kolkraftverk blir de totala utsläppen faktiskt mindre än om man jämför med en bil som har en vanlig och traditionell förbränningsmotor.

En bil som har en förbränningsmotor rullas ut från en fabrik samma år som den produceras och utsläppen från bilen är därefter konstanta varje år på grund av motorn och motorns egenskaper (mer eller mindre, katalysatorer och filter kan kanske påverka marginalt). Men utsläppen från elbilen kan däremot variera med tiden eftersom elen som driver elbilen framåt på vägarna kan bli både smutsigare och renare beroende på utvecklingen. Det beror på vilken typ av el som ett land väljer att producera om till exempel fem eller sex år. Så resonerar Colin McKerracher, som är en av personerna och forskarna bakom Bloombergs rapport.

I dagsläget är utsläppen redan nu mindre från en elbil än för en bil som drivs av en traditionell förbränningsmotor i Kina. Marginalen är dock inte särskilt stor. Men den studie som Bloomberg har tagit fram visar att fram till år 2040 så halveras utsläppen i Kina, och lite mer därtill. Och det beror på att Kina lägger om sin produktion av el fram tills dess.

För den som har en elbil är vinsten först och främst en bättre miljön. Den som har en bensindriven bil vinner kanske snarare vad gäller körglädje, körkänsla och attityd. Om man vill kan man dessutom bygga om en bensindriven bil och ge den extra turbo och nya fälgar som ger ett tuffare utseende hos Transportstyling exempelvis.

Men för miljöns räkning är elektricitet en riktig nyckel till en bil som är snällare mot miljön. En faktor som man dock inte har tagit med i beräkningarna i studien är att det ju också går åt resurser vid själva tillverkningen av en bil. Och tidigare studier har visat att en elbil ger större miljöpåverkan i produktionsfasen. Det beror mycket på batteriet.