Folkrace

Bland biltävlingar är folkrace en av de allra vanligaste. Dessa tävlingar är just race och de körs på banor som är belagda med grus eller asfalt. De bilar som används i tävlingarna ska vara täckta och de måste också ha typbesiktigats i Sverige. De finns flera säkerhetsföreskrifter som bilarna måste följa. Det står i föreskrifterna att bilarna bland annat ska ha en skyddsbåge. Under tävlingen ska bilen också ha en maxhastighet på 80 kilometer per timme.

I Sverige kan man börja tävla i sporten folkrace från det att man fyller 15 år och då tävlar man i det som kallas för en juniorklass. Efter det att man sedan har fyllt 18 år kommer man att tävla i en eller flera av de olika seniorklasserna. Dessa finns i dam- eller herrklass och ibland även veteranklass. När en tävling körts färdigt ska alla tävlingsbilar säljas.

Försäljningen av bilarna går till på så sätt att alla som själva kan tävla, får lämna det som kallas anbud på de tävlande ekipagen. Dessa bud får lämnas under tävlingen och fram till maximalt 15 minuter efter det att tävlingen avslutats. Från början ligger alla tävlingsbilar ute till ett anbud för 6500 kronor. Om flera har lagt anbud på samma bil sker en lottdragning på de lämnade anbuden efter att tävlingen slutförts. Det är tävlingsledaren eller domaren som förrättar denna lottdragning. När bilen ska säljas får dock all personlig utrustning som bilbälten, förarstol med mera demonteras innan försäljningen sker.

När man tävlar i denna sport gäller det alltså att inte lägga allt för mycket pengar på bilen eftersom man då riskerar att få sälja den för en långt mindre summa än vad den är värd.