Orientering med bil

En annan sport som blivit allt mer populär under de senaste åren är orientering med bil eller Bil-O. I denna bilsport använder man sig av en karta samt flera olika körorder. Med hjälp av dessa ska man sedan köra en totalt okänd väg på en bestämd tid.

En av dessa tävlingar kan bestå av både transportsträckor och orienteringssträckor. När man tävlar kan en sträcka vara i allt ifrån någon minut, och sedan upp till någon timme. En hel tävling i denna sport kan i debutantklass ta någon timme. Om tävlingen är större kan den ta flera timmar och ibland en hel dag i anspråk. Om det är ett riktigt stort arrangemang kan det hålla på en hel kväll och en hel natt. Banans sträckning är dock alltid hemlig för alla tävlande, oavsett hur lång sträckan är.

I bilorientering kan man tävla på flera olika nivåer. Det finns både lokalnivåer, distriktsnivåer och riksnivå. Det finns också en helt internationell serie som kallas North European Zone Auto Navigation. Denna serie fungerar som så att det arrangeras en deltävling i Danmark, en i Norge, en i Finland och en i Sverige. I denna tävling finns det också med deltagare från flera andra länder än de nämnda.